Református templom

Református templom

Alsóörs ófalusi részén található a templom 66 méter magasan a Balaton szintje felett. Eredetileg vaskos keresztboltozatos torony nélküli kis szentély volt. A keletelt, egyhajós épület nyugati homlokzatán XIII. századi kegyúri karzatot láthatunk, a tornyon gótikus ablakok, a déli oldalfalon csúcsíves bélletes kaput találhatunk a XV. századból. A legutóbbi felújításkor több értékes freskótöredék került elő a déli homlokzaton. Legértékesebb közülük a bizánci hatású becses falfestmény. A hazánkban rendkívül ritka tempi secco feltárása közben kirajzolódott egy dudás ábrázolás is, mely valószínűleg szintén XIII. századi. Említést érdemel még a később készült festett kazettás mennyezet is, mely elég ritka a Dunántúlon. A templomot napjainkban is rendszeresen használják.

 

(forrás: regitemplomok.wordpress.com)